Thuốc chữa u xơ tiền liệt tuyến?
Có ai có người nhà bị u xơ tiền liệt tuyến và đã chữa khỏi ở đâu chưa thì cho mẹ Bi thông tin với. Cảm ơn các mẹ trước.