U xơ tuyến tiền liệt – kẻ thù của tuổi già
Nam giới trung và cao niên khi thấy có triệu chứng đi tiểu khó; nước tiểu ra chậm; dòng nước tiểu nhỏ và yếu, ngắt quãng, đi tiểu xong còn nhỏ giọt, thời gian đi tiểu kéo dài; hoặc đi tiểu vội, buồn đi tiểu là phải đi ngay, đi nhiều lần trong ngày và đêm - đặc biệt về gần sáng. Đó là những triệu chứng của giai đoạn 1 - cơ năng của bệnh nhân u xơ tuyến tiền liệt (UXTTL).
U xơ tiền liệt tuyến là gì?
U xơ tiền liệt tuyến (còn được gọi tắt là BPH theo tiếng Anh) hay Phì đại lành tính tuyến tiền liệt là một sự tăng kích thước của tuyến tiền liệt ở nam giới trung niên và cao niên.