Dạy trẻ tự kỷ
Kiêng nước đá để giữ giọng nói luôn to và rõ, làm việc dưới áp lực của máy quay, chạy 3-4"sô”/ngày, vận động cơ thể tám giờ/ ngày, chưa lãnh"sẹo"chưa"cứng"tay nghề, gia sư"ba trong một"... đó là những gì người ta nói về nghề giáo viên dạy trẻ bị tự kỷ (bại não, chậm phát triển) tại nhà.