Chẩn đoán bệnh tự kỷ
Những Người bị tự kỷ biểu hiện một loạt những triệu chứng, từ sự suy giảm trong tương tác xã hội và truyền đạt đến những mẫu hành vi lặp đi lặp lại và giới hạn hứng thú và hoạt động.