Những điều cần biết về trẻ tự kỷ
Có trẻ suốt ngày chỉ xem ti vi, có trẻ thì chỉ thích chơi một mình, một loại đồ chơi... Đứa trẻ ấy có thể đã mắc một chứng gọi là hội chứng tự kỷ.