Quan niệm sai lầm về các thực phẩm chữa còi xương
Những món ăn được tương truyền về tác dụng chữa bệnh còi xương ở trẻ nhỏ trong dân gian như: thịt cóc, ếch, lươn... Vậy khoa học nhìn nhận những món ăn này ra sao? Như thế nào thì gọi là "còi xương"?