Chẩn đoán và xét nghiệm bệnh còi xương
Chẩn đoán bệnh dựa vào các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.