Điều trị béo phì ở trẻ em
Mục đích của hướng dẩn này là để tóm tắt tiêu chuẩn chẩn đoán; các điều trị hiện có và khi nào áp dụng chúng và các biện pháp hiện thời để dự phòng thừa cân và béo phì”.